0
Your Cart
0
Your Cart

Pogoji uporabe storitev

PREGLED

To spletno mesto upravlja Designed by WOODSY. Na celotnem spletnem mestu se izrazi “mi”, “nas” in “naše” nanašajo na Designed by WOODSY. Designed by WOODSY ponuja to spletno mesto, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na tem mestu, vam, uporabniku, pod pogojem, da sprejmete vse pogoje, pravila in obvestila, navedena tukaj.

Z obiskom našega spletnega mesta in/ali nakupom pri nas sodelujete v naši “storitvi” in se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji (“pogoji storitve”, “pogoji”), vključno z dodatnimi pogoji in pravili, na katere se sklicuje tukaj in/ali so na voljo prek hiperpovezave. Ti pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike spletnega mesta, vključno z uporabniki, ki so brskalniki, prodajalci, stranke, trgovci in/ali avtorji vsebine, vendar brez omejitev.

Pred dostopom do našega spletnega mesta ali njegovo uporabo natančno preberite te pogoje uporabe. Z dostopom ali uporabo katerega koli dela spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo ti Pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi pogoji te pogodbe, ne smete dostopati do spletnega mesta ali uporabljati storitev. Če se ti Pogoji uporabe storitev štejejo za ponudbo, je njen sprejem izrecno omejen na te Pogoje uporabe storitev.

Za vse nove funkcije ali orodja, ki se dodajo trenutni trgovini, prav tako veljajo Pogoji uporabe storitev. Najnovejšo različico Pogojev uporabe storitev lahko kadar koli preverite na tej strani. Pridržujemo si pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela teh pogojev uporabe z objavo posodobitev in/ali sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da redno preverjate spremembe na tej strani. Nadaljnja uporaba spletnega mesta ali dostop do njega po objavi kakršnih koli sprememb pomeni, da se s temi spremembami strinjate.


RAZDELEK 1 – POGOJI SPLETNE TRGOVINE
S strinjanjem s temi Pogoji uporabe storitev izjavljate, da ste polnoletni v državi ali pokrajini stalnega prebivališča ali da ste polnoletni v državi ali pokrajini stalnega prebivališča in ste nam dali soglasje, da lahko kateri koli od vaših mladoletnih vzdrževanih oseb uporablja to spletno mesto.
Naših izdelkov ne smete uporabljati v nezakonite ali nedovoljene namene, prav tako pri uporabi storitve ne smete kršiti nobenih zakonov v vaši pristojnosti (med drugim zakonov o avtorskih pravicah).
Ne smete prenašati nobenih črvov ali virusov ali kakršne koli kode uničujoče narave.
Kršitev ali kršitev katerega koli od pogojev bo imela za posledico takojšnjo prekinitev vaših storitev.

RAZDELEK 2 – SPLOŠNI POGOJI
Pridržujemo si pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga zavrnemo storitev.
Zavedate se, da se vaša vsebina (brez podatkov o kreditni kartici) lahko prenese nešifrirano in vključuje (a) prenose po različnih omrežjih in (b) spremembe zaradi uskladitve in prilagoditve tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav. Podatki o kreditnih karticah so med prenosom prek omrežij vedno šifrirani.
Strinjate se, da brez našega izrecnega pisnega dovoljenja ne boste reproducirali, podvajali, kopirali, prodajali, preprodajali ali izkoriščali nobenega dela storitve, uporabe storitve ali dostopa do storitve ali katerega koli stika na spletnem mestu, prek katerega se storitev zagotavlja.
Naslovi, uporabljeni v tej pogodbi, so vključeni le zaradi lažjega razumevanja in ne omejujejo ali kako drugače vplivajo na te pogoje.

RAZDELEK 3 – TOČNOST, POPOLNOST IN PRAVOČASNOST INFORMACIJ
Nismo odgovorni, če informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, niso točne, popolne ali aktualne. Gradivo na tem spletnem mestu je namenjeno le splošnim informacijam in se nanj ne smete zanašati ali ga uporabljati kot edino podlago za sprejemanje odločitev, ne da bi se posvetovali s primarnimi, natančnejšimi, popolnejšimi ali pravočasnejšimi viri informacij. Na gradivo na tem spletnem mestu se lahko zanesete na lastno odgovornost.
To spletno mesto lahko vsebuje določene zgodovinske informacije. Zgodovinske informacije nujno niso aktualne in so vam na voljo le za referenco. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo vsebino tega spletnega mesta, vendar nismo dolžni posodabljati informacij na našem spletnem mestu. Strinjate se, da ste sami odgovorni za spremljanje sprememb na našem spletnem mestu.

RAZDELEK 4 – SPREMEMBE STORITEV IN CEN
Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali prekinemo storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino) brez predhodnega obvestila.
Nismo odgovorni vam ali tretjim osebam za kakršno koli spremembo, spremembo cene, začasno ali trajno ukinitev storitve.

RAZDELEK 5 – IZDELKI ALI STORITVE (če je primerno)
Določeni izdelki ali storitve so lahko na voljo izključno prek spletnega mesta. Teh izdelkov ali storitev je lahko omejena količina, zato jih je mogoče vrniti ali zamenjati le v skladu z našimi pravili o vračanju.
Potrudili smo se, da bi čim natančneje prikazali barve in slike naših izdelkov, ki so prikazani v trgovini. Ne moremo zagotoviti, da bo prikaz katere koli barve na računalniškem monitorju točen.
Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodaje naših izdelkov ali storitev kateri koli osebi, geografski regiji ali jurisdikciji. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico, da omejimo količine izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo. Vsi opisi izdelkov ali cene izdelkov se lahko spremenijo kadar koli in brez predhodnega obvestila, po naši lastni presoji. Pridržujemo si pravico, da kadar koli prenehamo izdelovati kateri koli izdelek. Vsaka ponudba za kateri koli izdelek ali storitev na tem spletnem mestu je neveljavna, kjer je to prepovedano.
Ne jamčimo, da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, ki ga kupite ali pridobite, izpolnila vaša pričakovanja ali da bodo napake v storitvi odpravljene.

RAZDELEK 6 – TOČNOST PODATKOV O OBRAČUNU IN RAČUNU
Pridržujemo si pravico do zavrnitve vsakega naročila, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo količine, kupljene na osebo, gospodinjstvo ali na naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim uporabniškim računom, isto kreditno kartico in/ali naročila, ki uporabljajo isti naslov za izdajo računa in/ali odpremo. Če spremenimo ali prekličemo naročilo, vas bomo o tem poskušali obvestiti tako, da bomo stopili v stik z elektronskim naslovom in/ali naslovom za izdajo računa/telefonsko številko, ki ste jo navedli ob oddaji naročila. Pridržujemo si pravico, da omejimo ali prepovemo naročila, za katera se po naši presoji zdi, da so jih oddali trgovci, preprodajalci ali distributerji.

Strinjate se, da boste za vse nakupe v naši trgovini zagotovili aktualne, popolne in točne podatke o nakupu in računu. Strinjate se, da boste nemudoma posodobili svoj račun in druge podatke, vključno z e-poštnim naslovom ter številkami in datumi veljavnosti kreditnih kartic, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

Za več podrobnosti si oglejte naš pravilnik o vračilih.

RAZDELEK 7 – NEOBVEZNA ORODJA
Zagotovimo vam lahko dostop do orodij tretjih oseb, ki jih ne spremljamo, nad njimi nimamo nadzora niti jih ne vnašamo.
Potrjujete in se strinjate, da dostop do teh orodij zagotavljamo “kot je” in “kot je na voljo” brez kakršnih koli jamstev, izjav ali pogojev in brez kakršne koli potrditve. Nimamo nobene odgovornosti, ki bi izhajala iz vaše uporabe izbirnih orodij tretjih oseb ali bi bila z njo povezana.
Vsako uporabo neobveznih orodij, ki so na voljo prek spletnega mesta, izvajate na lastno odgovornost in po lastni presoji ter se prepričajte, da ste seznanjeni s pogoji, pod katerimi ustrezni ponudniki tretjih oseb zagotavljajo orodja, in da se z njimi strinjate.
V prihodnosti lahko prek spletnega mesta ponudimo tudi nove storitve in/ali funkcije (vključno z izdajo novih orodij in virov). Za takšne nove funkcije in/ali storitve prav tako veljajo ti Pogoji uporabe storitev.

RAZDELEK 8 – POVEZAVE TRETJIH OSEB
Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vključujejo gradiva tretjih oseb.
Povezave tretjih oseb na tem spletnem mestu vas lahko usmerijo na spletna mesta tretjih oseb, ki niso povezana z nami. Nismo odgovorni za preverjanje ali ocenjevanje vsebine ali točnosti ter ne jamčimo in ne bomo imeli nobene odgovornosti za gradiva ali spletna mesta tretjih oseb ali za katero koli drugo gradivo, izdelke ali storitve tretjih oseb.
Ne odgovarjamo za nobeno škodo ali poškodbe, povezane z nakupom ali uporabo blaga, storitev, virov, vsebine ali drugih transakcij, opravljenih v povezavi s spletnimi mesti tretjih oseb. Preden se lotite kakršne koli transakcije, natančno preberite pravila in prakse tretje osebe ter se prepričajte, da jih razumete. Pritožbe, zahtevke, pomisleke ali vprašanja v zvezi z izdelki tretjih oseb je treba nasloviti na tretjo osebo.

RAZDELEK 9 – KOMENTARJI UPORABNIKOV, POVRATNE INFORMACIJE IN DRUGI PRISPEVKI
Če na našo zahtevo pošljete določene posebne prispevke (na primer prijave na natečaj) ali brez naše zahteve pošljete ustvarjalne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo prek spleta, e-pošte, po pošti ali kako drugače (skupaj imenovani “komentarji”), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in drugače uporabljamo v katerem koli mediju vse komentarje, ki nam jih pošljete. Nismo in ne bomo dolžni (1) varovati zaupnosti pripomb, (2) plačati nadomestila za pripombe ali (3) odgovoriti na pripombe.
Vsebino, za katero po lastni presoji ugotovimo, da je nezakonita, žaljiva, grozeča, obrekljiva, žaljiva, pornografska, nespodobna ali kako drugače neprimerna ali krši intelektualno lastnino katere koli stranke ali te Pogoje uporabe storitev, lahko spremljamo, urejamo ali odstranimo, vendar nismo dolžni tega storiti.

Strinjate se, da vaši komentarji ne bodo kršili nobene pravice tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostnimi pravicami ali drugimi osebnimi ali lastninskimi pravicami. Poleg tega se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali žaljivega ali kako drugače nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali kakršnega koli računalniškega virusa ali druge zlonamerne programske opreme, ki bi lahko kakor koli vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da niste vi, ali kako drugače zavajati nas ali tretje osebe glede izvora komentarjev. Sami ste odgovorni za vse svoje komentarje in njihovo točnost. Za komentarje, ki jih objavite vi ali katera koli tretja oseba, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

RAZDELEK 10 – OSEBNI PODATKI
Vaše posredovanje osebnih podatkov prek trgovine ureja naš pravilnik o zasebnosti. Ogled našega pravilnika o zasebnosti.

RAZDELEK 11 – NAPAKE, NETOČNOSTI IN OPUSTITVE
Občasno se lahko na našem spletnem mestu ali v storitvi pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške dostave izdelkov, čas prevoza in razpoložljivost. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila (tudi po oddaji naročila) popravimo morebitne napake, netočnosti ali opustitve ter spremenimo ali posodobimo informacije ali prekličemo naročila, če so informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu netočne.
Ne prevzemamo obveznosti posodabljanja, spreminjanja ali pojasnjevanja informacij v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, med drugim tudi informacij o cenah, razen če to zahteva zakon. Noben določen datum posodobitve ali osvežitve, ki se uporablja v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, ne sme pomeniti, da so bile vse informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu spremenjene ali posodobljene.

RAZDELEK 12 – PREPOVEDANE UPORABE
Poleg drugih prepovedi, določenih v Pogojih uporabe storitev, vam je prepovedana uporaba spletnega mesta ali njegove vsebine: (a) v nezakonite namene; (b) za nagovarjanje drugih k izvajanju ali sodelovanju pri nezakonitih dejanjih; (c) za kršenje mednarodnih, zveznih, pokrajinskih ali državnih predpisov, pravil, zakonov ali lokalnih uredb; (d) za kršenje naših pravic intelektualne lastnine ali pravic intelektualne lastnine drugih; (e) za nadlegovanje, zlorabo, žaljenje, škodovanje, obrekovanje, klevetanje, poniževanje, ustrahovanje ali diskriminacijo zaradi spola, spolne usmerjenosti, verske pripadnosti, narodnosti, rase, starosti, narodnosti ali invalidnosti; (f) za posredovanje napačnih ali zavajajočih informacij; (g) za nalaganje ali prenos virusov ali drugih vrst zlonamerne kode, ki bo ali se lahko uporablja na kakršen koli način, ki bo vplival na funkcionalnost ali delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta; (h))za zbiranje ali sledenje osebnih podatkov drugih; (i) za pošiljanje neželene pošte, ribarjenje, farmacijo, pretvarjanje, pajkanje, brskanje ali strganje; (j) za nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) za vmešavanje v varnostne funkcije storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta ali izogibanje tem funkcijam. Pridržujemo si pravico, da zaradi kršitve katere koli od prepovedanih uporab prekinemo vašo uporabo storitve ali katerega koli povezanega spletnega mesta.

RAZDELEK 13 – ODKLONITEV JAMSTEV; OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Ne zagotavljamo, ne zastopamo in ne jamčimo, da bo vaša uporaba naše storitve neprekinjena, pravočasna, varna ali brez napak.
Ne jamčimo, da bodo rezultati, ki jih lahko dobite z uporabo storitve, točni ali zanesljivi.
Strinjate se, da lahko občasno odstranimo storitev za nedoločen čas ali kadar koli prekličemo storitev, ne da bi vas o tem obvestili.
Izrecno se strinjate, da storitev uporabljate ali ne morete uporabljati na lastno odgovornost. Storitev ter vsi izdelki in storitve, ki vam jih zagotavljamo prek storitve, so (razen če to izrecno navedemo mi) na voljo “kot so” in “kot so na voljo” za vašo uporabo, brez kakršnih koli izrecnih ali implicitnih zagotovil ali pogojev, vključno z vsemi implicitnimi zagotovili ali pogoji o primernosti za prodajo, prodajni kakovosti, primernosti za določen namen, trajnosti, naslovu in nedotakljivosti.

RAZDELEK 14 – ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
Strinjate se, da boste družbi Designed by WOODSY in našim matičnim, hčerinskim in povezanim družbam, partnerjem, uradnikom, direktorjem, zastopnikom, izvajalcem, izdajateljem licenc, ponudnikom storitev, podizvajalcem, dobaviteljem, pripravnikom in zaposlenim zagotovili odškodnino, obrambo in zaščito pred kakršnim koli zahtevkom, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški, ki ga bo predložila tretja oseba zaradi ali zaradi vaše kršitve teh pogojev uporabe storitev ali dokumentov, na katere se ti nanašajo, ali zaradi vaše kršitve zakona ali pravic tretje osebe.

RAZDELEK 15 – LOČLJIVOST
Če se ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev uporabe storitev nezakonita, nična ali neizvršljiva, je takšna določba kljub temu izvršljiva v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, neizvršljivi del pa se šteje za ločenega od teh Pogojev uporabe storitev; takšna ugotovitev ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih preostalih določb.

RAZDELEK 16 – PRENEHANJE
Obveznosti in obveznosti strank, ki so nastale pred datumom odpovedi, ostanejo v vseh pogledih veljavne tudi po odpovedi te pogodbe.
Ti Pogoji storitve veljajo, dokler jih ne prekličete vi ali mi. Te Pogoje uporabe storitev lahko kadar koli prekinete tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati naših storitev, ali ko prenehate uporabljati naše spletno mesto.
Če po naši izključni presoji ne izpolnjujete ali sumimo, da ne izpolnjujete katerega koli pogoja ali določbe teh Pogojev uporabe storitev, lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila prekinemo to pogodbo, pri čemer ste dolžni poravnati vse zapadle zneske do vključno datuma prekinitve; in/ali vam lahko v skladu s tem zavrnemo dostop do naših storitev (ali katerega koli njihovega dela).

RAZDELEK 17 – CELOTNA POGODBA
Če ne uveljavljamo ali izvršujemo katere koli pravice ali določbe teh Pogojev storitve, to ne pomeni, da smo se odpovedali taki pravici ali določbi.
Ti Pogoji uporabe storitve in vsi pravilniki ali pravila delovanja, ki jih objavimo na tem spletnem mestu ali v zvezi s storitvijo, predstavljajo celotno pogodbo in dogovor med vami in nami ter urejajo vašo uporabo storitve in nadomeščajo vse predhodne ali sočasne sporazume, sporočila in predloge, ustne ali pisne, med vami in nami (med drugim tudi vse predhodne različice Pogojev uporabe storitve).
Morebitne nejasnosti pri razlagi teh Pogojev uporabe storitev se ne razlagajo v škodo stranke, ki je pripravila osnutek.

RAZDELEK 18 – VELJAVNO PRAVO
Te Pogoje uporabe storitev in vse ločene pogodbe, s katerimi vam zagotavljamo storitve, ureja in razlaga zakonodaja Slovenije.

RAZDELEK 19 – SPREMEMBE POGOJEV STORITVE
Najnovejšo različico Pogojev uporabe storitev lahko kadar koli pregledate na tej strani.
Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali nadomestimo kateri koli del teh pogojev uporabe storitev z objavo posodobitev in sprememb na našem spletnem mestu. Vaša odgovornost je, da redno preverjate spremembe na našem spletnem mestu. Vaša nadaljnja uporaba našega spletnega mesta ali storitve ali dostop do njih po objavi kakršnih koli sprememb teh Pogojev uporabe pomeni, da se strinjate s temi spremembami.

RAZDELEK 20 – KONTAKTNI PODATKI
Vprašanja v zvezi s pogoji uporabe storitev nam pošljite na naslov aleksandra@designedbywoodsy. com.

TERMS OF SERVICE

OVERVIEW


This website is operated by Designed by WOODSY. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer Designed by WOODSY. Designed by WOODSY offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here. 

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service. 

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes. SECTION 1 – ONLINE STORE TERMS 
By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site. 
You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws). 
You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature. 
A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 – GENERAL CONDITIONS 
We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time. 
You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks. 
You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us. 
The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 – ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION 
We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk. 
This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 – MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES 
Prices for our products are subject to change without notice. 
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time. 
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

SECTION 5 – PRODUCTS OR SERVICES (if applicable) 
Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy. 
We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor’s display of any color will be accurate. 
We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited. 
We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 – ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e‑mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. 

For more detail, please review our Returns Policy.

SECTION 7 – OPTIONAL TOOLS 
We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input. 
You acknowledge and agree that we provide access to such tools ”as is” and “as available” without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools. 
Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s). 
We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

SECTION 8 – THIRD-PARTY LINKS 
Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties. 
Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties. 
We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party’s policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

SECTION 9 – USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS 
If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, ‘comments’), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments. 
We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party’s intellectual property or these Terms of Service.

You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e‑mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 10 – PERSONAL INFORMATION 
Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

SECTION 11 – ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS 
Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order). 
We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 12 – PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 – DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY 
We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free. 
We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable. 
You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you. 
You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided ‘as is’ and ‘as available’ for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.

In no case shall Designed by WOODSY, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility.

SECTION 14 – INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless Designed by WOODSY and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 – SEVERABILITY 
In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions. 

SECTION 16 – TERMINATION 
The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes. 
These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site. 
If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof). 


SECTION 17 – ENTIRE AGREEMENT 
The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision. 
These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service). 
Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party. 

SECTION 18 – GOVERNING LAW 
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Slovenia. 

SECTION 19 – CHANGES TO TERMS OF SERVICE 
You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page. 
We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes. 

SECTION 20 – CONTACT INFORMATION 
Questions about the Terms of Service should be sent to us at aleksandra@designedbywoodsy.com.