0
Your Cart
0
Your Cart

Politika zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje, kako designedbywoodsy.com (»spletno mesto« ali »mi«) zbira, uporablja in razkriva vaše osebne podatke, ko obiščete ali opravite nakup na spletnem mestu.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

Ko obiščete spletno mesto, zbiramo določene podatke o vaši napravi, vaši interakciji s spletnim mestom in podatke, potrebne za obdelavo vaših nakupov. Dodatne informacije lahko zbiramo tudi, če se obrnete na nas za podporo strankam. V tem pravilniku o zasebnosti vse informacije, ki lahko edinstveno identificirajo posameznika (vključno s spodaj navedenimi informacijami), imenujemo “osebni podatki”. Za več informacij o tem, katere osebne podatke zbiramo in zakaj, si oglejte spodnji seznam.

Informacije o napravi

 • Primeri zbranih osebnih podatkov: različica spletnega brskalnika, naslov IP, časovni pas, podatki o piškotkih, ogled spletnih mest ali izdelkov, iskalni izrazi in način interakcije s spletnim mestom.

 • Namen zbiranja: natančno nalaganje spletnega mesta za vas in izvajanje analitike uporabe spletnega mesta za optimizacijo našega spletnega mesta.

 • Vir zbiranja: Zbira se samodejno, ko dostopate do našega spletnega mesta s piškotki, dnevniškimi datotekami, spletnimi svetilniki, oznakami ali piksli.

Informacije o naročilu

 • Primeri zbranih osebnih podatkov: ime, naslov za izdajo računa, naslov za pošiljanje, plačilni podatki (vključno s številkami kreditnih kartic), e-poštni naslov in telefonska številka.
 • Namen zbiranja: za zagotavljanje izdelkov ali storitev za izpolnitev naše pogodbe, obdelavo vaših plačilnih podatkov, organizacijo pošiljanja in zagotavljanje računov in/ali potrditev naročil, komuniciranje z vami, preverjanje naših naročil glede morebitnega tveganja ali goljufije in kadar je to v skladu z vašimi željami, zagotavljanje informacij ali oglaševanja v zvezi z našimi izdelki ali storitvami.

 • Vir zbiranja: zbrani od vas.


Informacije o podpori strankam

 • Primeri zbranih osebnih podatkov: ime, e-pošta, telefonska številka in naslov.
 • Namen zbiranja: zagotavljanje podpore strankam.
 • Vir zbiranja: zbrani od vas.

Zadrževanje

Ko oddate naročilo prek spletnega mesta, bomo vaše osebne podatke hranili za našo evidenco, razen če in dokler ne zahtevate, da te podatke izbrišemo. Za več informacij o vaši pravici do izbrisa si oglejte spodnji razdelek »Vaše pravice«.


Spremembe


Ta pravilnik o zasebnosti lahko občasno posodobimo, na primer zaradi sprememb naših praks ali drugih operativnih, pravnih ali regulativnih razlogov.

Kontakt

Če želite več informacij o naših praksah zasebnosti, imate vprašanja ali se želite pritožiti, se obrnite na nas po e-pošti na naslov aleksandra@designedbywoodsy ali po pošti s spodaj navedenimi podatki:

Aleksandra Harcan, Mihalovci 16, 2259 Ivanjkovci, Slovenia

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy describes how designedbywoodsy.com (the “Site” or “we”) collects, uses, and discloses your Personal Information when you visit or make a purchase from the Site.

COLLECTING PERSONAL INFORMATION

When you visit the Site, we collect certain information about your device, your interaction with the Site, and information necessary to process your purchases. We may also collect additional information if you contact us for customer support. In this Privacy Policy, we refer to any information that can uniquely identify an individual (including the information below) as “Personal Information”. See the list below for more information about what Personal Information we collect and why.

Device information

 • Examples of Personal Information collected: version of web browser, IP address, time zone, cookie information, what sites or products you view, search terms, and how you interact with the Site.
 • Purpose of collection: to load the Site accurately for you, and to perform analytics on Site usage to optimize our Site.
 • Source of collection: Collected automatically when you access our Site using cookies, log files, web beacons, tags, or pixels.

Order information

 • Examples of Personal Information collected: name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers), email address, and phone number.
 • Purpose of collection: to provide products or services to you to fulfill our contract, to process your payment information, arrange for shipping, and provide you with invoices and/or order confirmations, communicate with you, screen our orders for potential risk or fraud, and when in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.
 • Source of collection: collected from you.

Customer support information

 • Examples of Personal Information collected: Name, email, phone number, and address. 
 • Purpose of collection: to provide customer support.
 • Source of collection: collected from you.

Retention

When you place an order through the Site, we will retain your Personal Information for our records unless and until you ask us to erase this information. For more information on your right of erasure, please see the ‘Your rights’ section below.

Changes

We may update this Privacy Policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal, or regulatory reasons.

Contact

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at aleksandra@designedbywoodsy or by mail using the details provided below:

Aleksandra Harcan, Mihalovci 16, 2259 Ivanjkovci, Slovenia