0
Your Cart
0
Your Cart

Vračilo blaga

Imamo politiko 10-dnevnega vračila, kar pomeni, da imate 10 dni časa po prejemu izdelka, da zahtevate vračilo.

Da bi bili upravičeni do vračila, mora biti vaš izdelek v enakem stanju, kot ste ga prejeli, nenošen ali neuporabljen, z oznakami in v originalni embalaži. Potrebovali boste tudi račun ali dokazilo o nakupu.

Za začetek vračila nas lahko kontaktirate na aleksandra@designedbywoodsy.com. Če je vaše vračilo sprejeto, vam bomo poslali navodila, kako in kam poslati paket. Predmetov, ki nam jih pošljete nazaj, ne da bi predhodno zahtevali vračilo, ne bomo sprejeli.

Za kakršno koli povratno vprašanje nas lahko vedno kontaktirate na aleksandra@designedbywoodsy.com

Poškodbe in težave

Preglejte svoje naročilo ob prejemu in nas nemudoma kontaktirajte, če je artikel okvarjen, poškodovan ali če prejmete napačen artikel, da lahko ocenimo težavo in jo odpravimo.

Izjeme / artikli, ki jih ni mogoče vrniti

Določenih vrst artiklov ni mogoče vrniti, na primer izdelkov po meri (kot so posebna naročila ali prilagojeni izdelki). Prosimo, stopite v stik z nami, če imate vprašanja ali pomisleke glede vašega določenega predmeta.

Izmenjave

Najhitrejši način, da zagotovite, da dobite, kar želite, je, da vrnete artikel, ki ga imate, in ko je vračilo sprejeto, opravite ločen nakup za nov artikel.

Na žalost ne moremo sprejeti vračil artiklov na znižanju ali darilnih kartic.

Povračila

Ko bomo prejeli in pregledali vaše vračilo, vas bomo obvestili in vam sporočili, ali je bilo vračilo odobreno ali ne. Če bo odobreno, bo na vaš bančni račun izvedeno vračilo denarja v roku 5 delovnih dni. Upoštevajte, da lahko vaša banka ali izdajatelj kreditne kartice obdela in objavi vračilo tudi nekaj časa.

RETURN POLICY

We have a 10-day return policy, which means you have 10 days after receiving your item to request a return. 

To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase. 

To start a return, you can contact us at aleksandra@designedbywoodsy. If your return is accepted, we’ll send you instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted. 

You can always contact us for any return question at aleksandra@designedbywoodsy.

Damages and issues 

Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.

Exceptions / non-returnable items 
Certain types of items cannot be returned, like custom products (such as special orders or personalized items) Please get in touch if you have questions or concerns about your specific item. 

Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.

Exchanges 
The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item. 

Refunds 
We will notify you once we’ve received and inspected your return, and let you know if the refund was approved or not. If approved, you’ll be automatically refunded on your original payment method. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too.